วิธีคิดค่าเช่าบ้าน คอนโด คิดยังไง ให้ปล่อยง่ายและไม่ขาดทุน

วิธีคิดค่าเช่าบ้าน คอนโด คิดยังไง

วิธีคิดค่าเช่าบ้าน คอนโด คิดยังไง ให้ปล่อยง่ายและไม่ขาดทุน

         ผมเชื่อว่าหลายๆคน อาจจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานปล่อยเช่าทรัพย์กันมาบ้างแล้ว น่าจะพอรู้ว่าวิธีการปล่อยเช่าบ้าน คอนโดทำยังไง แต่บางครั้งอาจจะเจอกับปัญหา เช่น ไม่มีผู้เช่าเพราะตั้งราคาสูงเกิน หาผู้เช่าได้แต่ค่าเช่าได้ไม่คุ้มเสียยิ่งปล่อยยิ่งขาดทุน หรือตั้งค่าเช่าผิดราคาจากตลาดไปมาก ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณเข้าใจวิธีการคิดราคาค่าเช่า

         การคิดค่าเช่าบ้านและคอนโดจะมีด้วยกัน 2 วิธี คือ

 1. วิธีคิดค่าเช่า โดยอิงจากราคาตลาด
 2. วิธีคิดค่าเช่า โดยอิงจากอัตราผลตอบแทน
         โดยแต่ละวิธีจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน เราต้องเลือกใช้ให้ถูกกับสถานการณ์ครับ

วิธีคิดค่าเช่าบ้าน คอนโด โดยอิงจากราคาตลาด

         เป็นวิธีคิดค่าเช่าบ้านและคอนโดที่เอาไว้ใช้ในกรณีที่มีทรัพย์แบบเดียวกันหรือคล้ายๆกันในตลาดให้เปรียบเทียบค่อนข้างเยอะ เหมาะกับบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรร หรือโครงการคอนโด เป็นอย่างมาก ได้ราคาที่แม่นยำใกล้เคียงราคาตลาดมากที่สุด 

ข้อดีของวิธีคิดค่าเช่าบ้าน คอนโด โดยอิงจากราคาตลาด

 • ได้ราคาเฉลี่ยที่แม่นยำ
 • ได้รู้ช่วงราคาที่คู่แข่งปล่อยเช่ากัน ณ ตอนนั้น
 • ช่วยให้เราคิดค่าเช่าได้เหมาะสม สามารถแข่งขันในตลาดได้

ข้อเสียของวิธีคิดค่าเช่าบ้าน คอนโด โดยอิงจากราคาตลาด

 • หากมีทรัพย์ให้เปรียบเทียบน้อยจะทำให้หาราคาที่แม่นยำไม่ได้
 • หากตลาดมีการแข่งขันสูงด้านราคาค่าเช่า การคิดด้วยวิธีนี้อาจทำให้ได้กำไรไม่มากเท่าที่ตั้งใจไว้หลังหักต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว

         ทีนี้เรามาดูกันเลยว่า การคิดค่าเช่าบ้าน คอนโด โดยอิงราคาตลาดคิดยังไง

วิธีการคิดค่าเช่าบ้าน คอนโด อิงราคาตลาด

           อันดับแรกเราต้องทำการสำรวจตลาดก่อนว่าทรัพย์แบบเดียวกันกับที่เรามีในตลาดเขาปล่อยเช่ากันอยู่ราคาประมาณเท่าไร ในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นคอนโด ส่วนบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านจัดสรร หรือทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ก็ใช้วิธีคิดและหลักการแบบเดียวกัน

ตัวอย่างคิดค่าเช่าคอนโด

โจทย์: ทรัพย์ที่เรามีคือ คอนโดโครงการ A ขนาด 31 ตารางเมตร 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ชั้น 10 

วิธีการ: ให้เราค้นหาในเว็บประกาศขายหรือปล่อยเช่าในอินเตอร์เน็ตว่ามีห้องโครงการเดียวกันกับเขา ขนาดใกล้เคียงกับเราประกาศปล่อยเช่าอยู่หรือไม่ แล้วให้เราทำการลิสต์ข้อมูลแต่ละห้องลงในตารางดังรูป
ตารางเปรียบเทียบราคาปล่อยเช่าบ้าน คอนโด
ดาวน์โหลดตารางเปรียบเทียบราคาค่าเช่า...คลิก

เมื่อเราลิสต์ข้อมูลแต่ละห้องลงในตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพอเห็นภาพว่า ในตลาดเขาปล่อยเช่ากันราคาประมาณ 20000-25000 บาท/เดือน ทีนี้เราก็ลองมาเปรียบเทียบสภาพห้องเรากับห้องที่อยู่ในตลาดดูว่าถ้าห้องของเราสภาพประมาณนี้ เฟอร์นิเจอร์ประมาณนี้ ราคาควรจะอยู่ที่เท่าไร ตรงอยู่แล้วแต่เราจะพิจารณาความเหมาะสมเลยครับ

เทคนิคการคิดค่าเช่า: หากอยากปล่อยเช่าได้เร็วให้ตั้งราคาต่ำกว่าราคาเฉลี่ย หรือต่ำกว่าห้องที่สภาพและเฟอร์นิเจอร์ใกล้เคียงกับห้องของเรา วิธีนี้จะทำให้เราปล่อยเช่าได้เร็วขึ้น

เทคนิคคิดค่าเช่าบ้าน คอนโด

วิธีคิดค่าเช่าบ้าน คอนโด โดยอิงอัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่า (Rental Yield)

         โดยปกติแล้ววิธีการคำนวณอัตรผลตอบแทนจากการเช่า (Rental Yield) จะมีวิธีการคำนวณอยู่ด้วยกัน 3 แบบ เพื่อใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้แก่
 • Gross Rental Yield (อัตราผลตอบแทนในการให้เช่าเบื่องต้น) เอาไว้ใช้ประเมินเบื้องต้นเวลาเราหาซื้อทรัพย์เพื่อปล่อยเช่า
 • Net Rental Yield (อัตราผลตอบแทนในการให้เช่าสุทธิ) เอาไว้คำนวณอัตราผลตอบแทนโดยหักค่าส่วนกลาง
 • Cash on Cash Rental Yield (อัตราผลตอบแทนการให้เช่าจากเงินสดในรอบปี) เอาไว้ใช้ตอนเราต้องการกู้สินเชื่อธนาคารเพื่อมาซื้อทรัพย์ปล่อยเช่า

        แต่ในที่เราจะนำอัตราผลตอบแทนในการให้เช่าสุทธิที่เราต้องการจะได้รับต่อปี  มาเป็นตัวอ้างอิงในการคิดค่าเช่า วิธีนี้จะเอาไว้ใช้ตอนที่เราไม่มีทรัพย์แบบเดียวกันหรือคล้ายกันในตลาด เหมาะกับบ้านเดี่ยวที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านจัดสรร หรือเอาไว้ใช้ตอนที่หาทรัพย์อื่นมาเปรียบเทียบไม่ได้

ข้อดีของวิธีคิดค่าเช่าบ้าน คอนโด โดยอิงอัตราผลตอบแทน

 • เราสามารถกำหนดอัตราผลตอบแทนได้ว่าต้องการเท่าไรต่อปี
 • ไม่ต้องหาทรัพย์อื่นมาเปรียบเทียบ

ข้อดีของวิธีคิดค่าเช่าบ้าน คอนโด โดยอิงอัตราผลตอบแทน

 • บางครั้งอาจจะได้ราคาที่สูง หรือต่ำกว่าที่คู่แข่งในตลาดได้

         ทีนี้เรามาดูกันเลยว่า การคิดค่าเช่าบ้าน คอนโด โดยอิงอัตราผลตอบแทนคิดยังไง

สูตรการคำนวณค่าเช่าบ้านและคอนโด

สูตรการคิดคำนวณค่าเช่าบ้านและคอนโด

ตัวอย่างการคิดค่าเช่าบ้านเดี่ยว

โจทย์: ทรัพย์ที่เรามีคือ บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ในหมู่บ้านจัดสรร ขนาด 100 ตารางวา 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ซื้อมา 3000000 บาท ในระแวกนั้นยังไม่มีบ้านที่ปล่อยเช่าอยู่เลย

วิธีการ: ให้เรากำหนดอัตราผลตอบแทนที่อยากได้จากการปล่อยเช่าทรัพย์นี้ก่อน ว่าเราต้องการอัตราผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปี และมีค่าส่วนกลางหรือค่าบำรุงรักษาเท่าไร 
 • อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ = 6%/ปี
 • ค่าส่วนกลาง = 12000 บาท/ปี
 • ราคาทรัพย์ที่เราซื้อมา = 3000000 บาท
เมื่อเราได้สิ่งที่ต้องใช้คำนวณครบแล้วก็นำมาแทนค่าในสูตรได้เลย
ตัวอย่างการคิดคำนวณค่าเช่าบ้านและคอนโด

เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราได้ค่าเช่าที่อัตราผลตอบแทนตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วครับ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามเข้ามาทางคอมเม้นได้เลยครับ

ความคิดเห็น