1 ไร่มีกี่ตารางวา ว่าด้วยเรื่อง หน่วยวัดที่ดินไทย

1 ไร่เท่ากับกี่ตารางวา

1 ไร่มีกี่ตารางวา ว่าด้วยเรื่อง หน่วยวัดที่ดินไทย

รวมข้อมูลหน่วยวัดที่ดินไทย และหน่วยที่ดินภาษาอังกฤษ ข้อมูลครบ มีภาพประกอบ

หน่วยวัดที่ดินไทย 1 ไร่เท่ากับกี่ตารางวา วันนี้มีคำตอบ

 • 1 ไร่ = 4งาน = 400 ตารางวา = 1600 ตารางเมตร
 • 1 ไร่ = 4 งาน
 • 1 ไร่ = 400 ตารางวา
 • 1 ไร่ = 1600 ตารางเมตร
 • 1 ไร่ = 0.0016 ตารางกิโลเมตร
 • 1 ไร่ = 0.3333 เอเคอร์
 • 1 ไร่ = 0.16 เฮคเตอร์
----------------------------
 • 1 งาน = 100 ตารางวา
 • 1 งาน = 400 ตารางเมตร
 • 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร 
---------------------------

หน่วยวัดที่ดิน ภาษาอังกฤษ

 • ไร่ = Rai
 • งาน = Ngan
 • ตารางวา = Sqaure Wa
 • ตารางเมตร = Sqaure Meters
 • เอเคอร์ = Acres
 • เฮคเตอร์ = Hectares
 • ตารางกิโลเมตร = Sqaure Kilometers
----------------------------

1 ไร่ เท่ากับ เท่าไร

1 ไร่ มีกี่งาน

1 งานเท่ากับกี่ตารางวา

1 ตารางวาเท่ากับกี่ตารางเมตร

ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับเท่าไร

1 ไร่ ภาษาอังกฤษ, หน่วยพื้นที่ ภาษาอังกฤษ

ความคิดเห็น