รวมสัญญาเช่า สัญญาซื้อขายและหนังสือมอบอำนาจ ฟรี PDF Download

 

รวมสัญญาเช่า สัญญาซื้อขายและหนังสือมอบอำนาจ ฟรี PDF Download

รวมสัญญาเช่า สัญญาซื้อขายและหนังสือมอบอำนาจ ฟรี PDF Download

               รวมเอกสารสัญญาต่างๆในงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ มีทั้งแบบภาษาไทย, ไทย-อังกฤษ, และภาษาอังกฤษ ตัวเอกสารมีอยู่ด้วยกัน 2 นามสกุลไฟล์ คือ Word กับ PFD  สามารถ Download นำไปใช้งานได้แบบฟรีฟรีเลยครับ

**สำหรับไฟล์ Word ให้ดาวน์โหลดลงเครื่องก่อนแล้วค่อยแก้ไขหรือปริ้นจะทำให้ได้ตำแหน่งที่ถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน**

เอกสารสัญญาวางเงินมัดจำ

 • สัญญาวางเงินมัดจำเช่าบ้าน คอนโด ที่ดิน ตึกแถว อาคารพาณิชย์ (ไทย) [Word / PDF]

เอกสารสัญญาเช่า

 • สัญญาเช่าบ้าน ตึกแถว อาคารพาณิชย์ (ไทย) [Word / PDF]
 • สัญญาเช่าบ้าน ตึกแถว อาคารพาณิชย์ (ไทย+อังกฤษ) [Word / PDF]
 • สัญญาเช่าคอนโด ห้องชุด (ไทย) [Word / PDF]
 • สัญญาเช่าคอนโด ห้องชุด (ไทย+อังกฤษ) [Word / PDF]

เอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย

 • สัญญาจะซื้อจะขายบ้าน ที่ดิน คอนโด ตึกแถว อาคารพาณิชย์ (ไทย) [Word / PDF]

เอกสารหนังสือมอบอำนาจกรมที่ดิน (ใช้เมื่อต้องทำธุรกรรมที่กรมที่ดิน)

 • หนังสือมอบอำนาจ  ท.ด.21 [PDF]  สำหรับธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจ  ท.อ.4 [PDF]  สำหรับการอำนาจแบบทั่วไป
 • หนังสือมอบอำนาจ  อ.ช.21 [PDF] สำหรับธุรกรรมเกี่ยวกับอาคารชุด คอนโด

เอกสารสัญญาอื่นๆ

 • สัญญาแต่งตั้งนายหน้า [PDF
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส  [Word / PDF]
 • หนังสือมอบอำนาจทั่วไป  [Word / PDF]
 • สัญญาขายฝากอสังหาริมทรัพย์  [Word / PDF]
 • สัญญาจำนองทั่วไป  [Word / PDF]
 • สัญญาเช่าซื้อที่ดิน [Word / PDF]

ความคิดเห็น