ค่าจดจำนอง คืออะไร คิดยังไง และใครจ่าย

ค่าจดจำนอง คืออะไร คิดยังไง และใครจ่าย

ค่าจดจำนอง คืออะไร คิดยังไง และใครจ่าย 

จำนอง (Mortgage) คืออะไร

          คือ การที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเรียกว่า "ผู้จำนอง" เอาอสังหาริมทรัพย์ของตนไปจดทะเบียนไว้กับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่า "ผู้รับจำนอง" เพื่อเอาไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยผู้จำนองจะได้รับเงินตามที่ตกลงกันไว้กับผู้รับจำนองเพื่อเอาไปใช้จ่ายตามที่ตั้งใจไว้

           หากจะให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ "จำนอง จะมีความคล้ายกับ จำนำ" วิธีการเหมือนกันคือการเอาทรัพย์ไปไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้ เพื่อที่เราจะได้เงินเอามาใช้จ่ายนั้นเอง แต่มีจุดที่จำนองต่างกับจำนำตรงที่ จำนำ จะใช้กับทรัพย์ที่มีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้ เช่น สร้อยทอง เครื่องเพชร เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือของอื่นๆที่สามารถยกเอาไปจำนำที่โรงรับจำนำได้ ส่วนจำนอง จะใช้กับทรัพย์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หรือเคลื่อนย้ายได้ลำบาก เช่น บ้าน ที่ดิน ตึกแถว เครื่องจักรขนาดใหญ่ เรือเดินสมุทร เป็นต้น ดังนั้นการจำนองจึงต้องใช้วิธี "จดจำนองแทน"

ค่าจดจำนอง คืออะไร

      ค่าจดจำนองคือค่าธรรมเนียมที่ทางกรมที่ดินเรียกเก็บกับผู้ที่นำทรัพย์ไปจำนองกับธนาคาร พูดง่ายๆคือค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดินจะเก็บจากผู้ที่กู้ธนาคารซื้อบ้านนั่นเอง

ค่าจดจำนอง คิดยังไง

    อัตราค่าจดจำนองทางกรมที่ดินจะคิดที่ 1% ของยอดเงินที่กู้กับธนาคาร เช่น เรากู้ซื้อบ้านกับธนาคารที่ 1,000,000 บาท ค่าจดจำนองที่เราต้องจ่ายให้กับกรมที่ดินจะเท่ากับ 10,000 บาท นั่งเอง

ค่าจดจำนองใครจ่าย

   ค่าจดจำนองโดยปกติแล้วจะเป็นหน้าที่ของผู้ที่กู้ซื้อบ้านเป็นคนรับผิดชอบในการจ่ายเพราะเป็นค่าที่จ่ายที่เกิดจากการกู้เงินของผู้ซื้อ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันว่าใครจะเป็นคนจ่ายในส่วนนี้ 

ค่าจดจํานองจ่ายให้ใคร ที่ไหน

      ค่าจดจำนองทางผู้ซื้อจะต้องจ่ายให้กับ "กรมที่ดิน" ในวันที่ไปทำการโอนที่กรมที่ดิน โดยค่าจดนำนองนี้ก็จะถูกนำไปพัฒนาประเทศต่อไป


ความคิดเห็น