อสังหาริมทรัพย์ คืออะไร ?

อสังหาริมทรัพย์คืออะไร

อสังหาริมทรัพย์ คืออะไร ?

ถ้าหากแปลตามพจณานุกรมแล้ว อสังหาริมทรัพย์ คือ ทรัพย์ที่นำไปไม่ได้ ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ยกตัวเช่น ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่มีลักษณะสร้างเป็นการถาวร ไม่สามารถเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายได้ 
        อสังหาริมทรัพย์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ต้องใช้ในการดำรงชีพของมนุษย์ นั่นก็คือที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเองหรือว่าไม่ได้เป็นเจ้าของเองมนุษย์ทุกคนก็ต้องมีมี่อยู่ทั้งนั้น ถ้าหากเราแบ่งอสังหาริมทรัพย์แบบกายภาพ ก็จะแบ่งได้เป็น

อสังหาริมทรัพย์แบ่งตามกายภาพ

 1. ที่ดิน
 2. สิ่งปลูกสร้างที่สร้างในลักษณะถาวรบนที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น บ้าน ทาวเฮ้าส์ ตึก คอนโด อพาร์ทเม้นท์ ทั้งหมดนี้ถือเป็นสิ่ง ปลูกสร้างถาวรบนที่ดินทั้งสิ้น
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หากเราแบ่งประเภทของอสังหาริมทรัพย์ตามลักษณะการใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย ก็จะสามารถแบ่งได้ดังนี้

อสังหาริมทรัพย์แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

 1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตร เช่น ไร่นา สวนผลไม้ สวนผัก สวนยาง ที่ดินเลี้ยงปศุสัตว์ บ่อปลา เหล่านี้เป็นต้น
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเกษตร
 2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวเฮ้า คอนโด อาพาทเม้น 
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย

 3. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และดำเนินธุรกิจ เช่น ตลาด ศูนย์การค้า ออฟฟิต ตึกสำนักงาน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม
  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และดำเนินธุรกิจ

              สำหรับในแง่ของการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นหนึ่งในสี่ทรัพย์สินเพื่อการลงทุนหลัก ซึ่งได้แก่ เงินตรา ตราสารหนี้ตราสารทุน อสังหาริมทรัพย์ และทองคำ โดยอสังหาริมทรัพย์ได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยในการลงทุน โดยมีข้อดีดังนี้

ข้อดีของอสังหาในแง่ของการลงทุน

 1. ความผันผวนของราคาต่ำ
 2. เป็นทรัพย์ที่อยู่กับที่ ไม่สามารถขโมยได้
 3. สามารถกู้เงินเพื่อซื้อได้ ไม่จำเป็นต้องลงเงินก้อน
 4. ขณะที่เราถือครองก็สามารถทำเงินได้เราได้ ในรูปแบบของค่าเช่า
 5. สามารถนำไปเป็นทรัพย์ค้ำประกันเพื่อกู้เงินกันธนาคารได้
 6. ราคาซื้อขายมีแนวโน้มขึ้นทุกปี
เมื่อเรามาพิจารณาดูกูจะพบว่า ตัวอสังหาเหมาะเอาไว้เป็นทรัพย์ทเพื่อการลงทุนระยะยาว ซึ่งถ้าถือครองได้ 5-10 ปีขึ้นไป ก็จะได้กำไรแน่นอนหากขาย และขณะถือก็สามารถทำเงินให้เราได้อีกด้วย พอมาถึงตรงนี้มันช่างดูดีไปหมด แต่ว่าอย่าลืม มีข้อดี ก็ต้องมีข้อเสีย ข้อเสียของอสังหาริมทรัพย์สรุปได้คล่าวๆดังนี้ครับ

ข้อเสียของอสังหาในแง่ของการลงทุน

 1. เป็นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายต่ำ เปลี่ยนมือยาก ถ้าคิดอยากขายเอาเงินออกมาก็ไม่สามารถทำได้เลยอาจจะต้องรอจนกว่าจะมีผู้สนใจซื้อ ซึ่งก็บอกไม่ได้ว่าเมื่อไร
 2. เป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง ต้องใช้เงินเยอะในการลงทุน แต่ข้อนี้ก็สามารถแบ่งเบาได้โดยการกู้เงินธนาคารเพื่อซื้อ แต่ถ้าหากกู้ธนาคารเพื่อมาซื้อ เราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารซึ่งก็จะทำให้เมื่อเราคำนวณยอดเงินทั้งหมดรวมดอกเบี้ยแล้วสูงขึ้นไปอีก
 3. มีความยุ่งยากในการดำเนินการซื้อขาย เปลียนมือผู้เป็นเจ้าของเพราะว่าขั้นตอนการดำเนินการส่วนใหญ่ ต้องไปทำที่กรมที่ดิน และถ้าหากกู้ธนสคารเพื่อซื้อ ก็ต้องไปขอยื่นกู้กับธนาคารให้วุ่นวายอีก
 4. ถ้าทรัพย์นั้นมีสิ่งปลูกสร้างด้วย ตัวสิ่งปลูกสร้างจะเสื่อมมูลค่าลงทุกปีเนื่องจากอายุการใช้งาน หากไม่ดูแลซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้สิ่งปลูกสร้างนั้นชำรุดทรุดโทรม จนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

ความคิดเห็น